Aanvraag omgevingsvergunning Punthuizerweg 19 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PE 19
Publicatiedatum
14-01-2015
Einddatum
11-03-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Punthuizerweg 19 in Beuningen Aanvraag om een omgevingsvergunning voor het: 

Beschrijving

  • uitbreiden bestaande ligboxenstal, plaatsen mestvergister en de bouw opslagloods op het perceel Punthuizerweg 19, 7588 PE Beuningen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de bovengenoemde aanvraag om een vergunning kunnen geen bezwaren worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.