Aanvraag omgevingsvergunning Enschedesestraat 51 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PL 51
Publicatiedatum
14-01-2015
Einddatum
11-03-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Enschedesestraat 51 in Losser Aanvraag om een omgevingsvergunning voor het:

Beschrijving

  • kappen van 1 eik op het perceel Enschedesestraat 51, 7582 PL Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de bovengenoemde aanvraag om een vergunning kunnen geen bezwaren worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.