Verleende vergunning Drank- en Horecawet Denekamperdijk 59 in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PX 59
Publicatiedatum
13-05-2015
Einddatum
08-07-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Drank- en Horecawet Denekamperdijk 59 in Losser Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:

Beschrijving

  • De heer L.G.J. Game om vergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf ‘Denekamperdijk 59’ gelegen op het adres, Denekamperdijk 59, 7581 PX Losser.

Datum besluit: 29 april 2015.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.