Verleende vergunning Apv voor onderhoudswerkzaamheden aan de spoorwegovergang aan de Lossersestraat in De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
13-05-2015
Einddatum
08-07-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor onderhoudswerkzaamheden aan de spoorwegovergang aan de Lossersestraat in De Lutte Op grond van artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • Ontheffing voor het gebruik van geluidsproducerend materiaal tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de spoorwegovergang aan de Lossersestraat op 18 mei 2015 van 00:45 uur tot 5:45 uur aan VolkerRail Services.

Datum bekendmaking: 28 april 2015.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.