Verleende vergunning Apv ontheffing sluitingsuur sportkantine AJC Bookholtlaan 1 in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 1
Publicatiedatum
13-05-2015
Einddatum
08-07-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv ontheffing sluitingsuur sportkantine AJC Bookholtlaan 1 in Losser Op grond van artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende ontheffing verleend: 

Beschrijving

  • Ontheffing sluitingsuur voor de sportkantine van AJC, Bookholtlaan 1 te Losser op zaterdag 23 mei 2015 van 19.00 uur tot 1.00 uur.

Datum bekendmaking: 28 april 2015.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.