Tijdelijke verkeersmaatregel voor de spoorwegovergang Lossersestraat in De Lutte

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
13-05-2015
Einddatum
08-07-2015
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel voor de spoorwegovergang Lossersestraat in De Lutte Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met onderhoudswerkzaamheden aan en rondom de spoorwegovergang op 18 mei 2015 van 00:45 uur tot 5:45 uur, waardoor de volgende weg is afgesloten: 

Beschrijving

  • Spoorwegovergang Lossersestraat.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.