Ontheffing Wet luchtvaart voor Euregioballooning in Hengelo

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie
Overijssel
Publicatiedatum
13-05-2015
Einddatum
08-07-2015
Door de provincie Overijssel is ontheffing verleend van de Wet luchtvaart voor het opstijgen en landen met heteluchtballon in de periode van 22 april 2015 tot 31 oktober 2015, binnen hiervoor aangewezen gebieden in de provincie Overijssel aan:

Beschrijving

  • Euregioballooning, Anemoonstraat 2, 7555 CA Hengelo.

De stukken liggen ter inzage bij het team Vergunningen van de gemeente Losser.

Procedure

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit binnen zes weken ingaand op de dag na de datum van verzending van dit besluit bij Gedeputeerde Staten, het team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.