Aanvraag omgevingsvergunning kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 1850

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 1850
Publicatiedatum
13-05-2015
Einddatum
08-07-2015
Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • rooien van boomwortels en het egaliseren van grond op een perceel met de kadastrale aanduiding sectie H, nummer 1850.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.