Aanvraag omgevingsvergunning Ruhenbergerweg 8 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RG 8
Publicatiedatum
13-05-2015
Einddatum
08-07-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Ruhenbergerweg 8 in Overdinkel Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • uitvoeren van werkzaamheden in verband met herverkaveling op het perceel Ruhenbergerweg 8, 7586 RG Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.