Verleende vergunning Apv voor de Vlindermarkt 29 maart 2015

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
11-03-2015
Einddatum
06-05-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor de Vlindermarkt 29 maart 2015 Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser en artikel 4 van de Zondagswet is de volgende vergunning verleend:

Beschrijving

  • Het houden van de Vlindermarkt op zondag 29 maart 2015 van 08.00 uur tot 17.00 in het centrum van Losser.

Datum bekendmaking 2 maart 2015.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.