Verleende vergunning Apv voor 2 kansspelautomaten café Geerdink in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586CB 43
Publicatiedatum
11-03-2015
Einddatum
06-05-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor 2 kansspelautomaten café Geerdink in Overdinkel Gelet op het bepaalde in de artikelen 30B t/m 30F van de Wet op de kansspelen en het bepaalde in het Speelautomatenbesluit 1999 is de volgende vergunning verleend:

Beschrijving

  • Het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in café Geerdink, Pastoor van Laakstraat 43, 7586 CB Overdinkel in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

Datum bekendmaking 23 februari 2015.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.