Verleende stookontheffing Ruhenbergerweg 19 in Overdinkel

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (perceel)
  • Losser Q 1239
Publicatiedatum
11-03-2015
Einddatum
06-05-2015
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is een ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in 2015, 2016 en 2017 voor het volgende perceel gelegen aan de: 

Beschrijving

  • Ruhenbergerweg 19, 7586 RE Overdinkel, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie Q, nummer 1239.

Datum bekendmaking 3 maart 2015.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.