Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens de Vlindermarkt 29 maart 2015

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
11-03-2015
Einddatum
06-05-2015
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens de Vlindermarkt 29 maart 2015 Er worden tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen tijdens:

Beschrijving

  • de  Vlindermarkt op zondag 29 maart 2015 vanaf 07.00 uur tot 20.00 uurwaardoor de volgende wegvakken in beide richtingen afgesloten zijn voor alle verkeer met uitzondering van aanwonenden:
    • Torenstraat, tussen Martinusplein en Teylersstraat;
    • Martinusplein, inclusief parkeergelegenheid;
    • Raadhuisstraat, tussen St. Maartenstraat en Teylerssstraat;
    • Kruising Raadhuisstraat-St. Maartenstraat.

Procedure

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.