Aanvraag omgevingsvergunning Leusinkweg 21 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582CM 21
Publicatiedatum
11-03-2015
Einddatum
06-05-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Leusinkweg 21 in Losser Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • Bouwen vleeskalverenstal en het aanleggen van een grondwal op het perceel Leusinkweg 21, 7582 CM Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.