Aanvraag omgevingsvergunning Gronausestraat 309 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CV 309
Publicatiedatum
11-03-2015
Einddatum
06-05-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Gronausestraat 309 in Losser Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • Wijzigen van een milieuvergunning op het perceel Gronausestraat 309, 7581 CV Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.