Aanvraag omgevingsvergunning Chopinstraat 4 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582EE 4
Publicatiedatum
11-03-2015
Einddatum
06-05-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Chopinstraat 4 in Losser Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • Uitbreiden van een woning op het perceel Chopinstraat 4, 7582 EE Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.