Aanvraag omgevingsvergunning Bentheimerdijk 8 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PH 8
Publicatiedatum
11-03-2015
Einddatum
06-05-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Bentheimerdijk 8 in Beuningen Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van een Amerikaanse eik en beuk op het perceel Bentheimerdijk 8, 7588 PH Beuningen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.