Aanvraag gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat 134 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PW 134
Publicatiedatum
11-03-2015
Einddatum
06-05-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat 134 in Losser Aanvraag om het gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van 12 wooneenheden (6 gebouwen) op het perceel Oldenzaalestraat 134, 7581 PE Losser. Van de 6 gebouwen zijn er 5 gerealiseerd.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.