Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik op grond van artikel 8a.51 voor Sky Survey bv

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie
Overijssel
Publicatiedatum
11-02-2015
Einddatum
08-04-2015
Door de provincie Overijssel is aan: 

Beschrijving

  • Sky Survey bv, OUdlaan 8, 2641 TG Pijnacker ontheffing verleend van de Wet luchtvaart voor het opstijgen en landen met een V-shape octocompter (onbemand luchtvaartuig) in de periode van 7 januari 2015 tot 31 december 2015 op nu nog niet bekende locaties binnen de provincie Overijssel.

De stukken liggen ter inzage bij het team Vergunningen van de gemeente Losser.

Procedure

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit binnen zes weken ingaand op de dag na de datum van verzending van dit besluit bij Gedeputeerde Staten, het team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.