Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlij Gebruik op grond van artiekl 8a.51 Voor Helihaven

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie
Overijssel
Publicatiedatum
11-02-2015
Einddatum
08-04-2015
Door de provincie Overijssel is aan Helihaven Diksmulde, Kleine Dries 17, 8600 BE Diksmulde ontheffing verleend van de Wet luchtvaart voor het:

Beschrijving

  • Helihaven Diksmulde, Kleine Dries 17, 8600 BE Diksmulde ontheffing verleend van de Wet luchtvaart voor het opstijgen en landen met een helikopter in de periode van 5 januari 2015 tot 5 januari 2016, binnen hiervoor aangewezen gebieden in de provincie Overijssel.

De stukken liggen ter inzage bij het team Vergunningen van de gemeente Losser.

Procedure

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit binnen zes weken ingaand op de dag na de datum van verzending van dit besluit bij Gedeputeerde Staten, het team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.