Besluit omgevingsrecht Glanerbrugstraat 54 in Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7585PM 54
Publicatiedatum
11-02-2015
Einddatum
08-04-2015
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsrecht Glanerbrugstraat 54 in Glane Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten: 

Beschrijving

  • een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een dakkapel gelegen op het perceel Glanerbrugstraat 54, 7585 PM Glane. Datum bekendmaking 29 Januari 2015.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.