Aanvraag omgevingsvergunning Muchteweg 22 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582AL 22
Publicatiedatum
11-02-2015
Einddatum
08-04-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Muchteweg 22 in Losser Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • plaatsen van een dakkapel op het perceel Muchteweg 22, 7582 AL Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.