Aanvraag omgevingsvergunning Lutterkerkpad 1 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NS 1
Publicatiedatum
11-02-2015
Einddatum
08-04-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Lutterkerkpad 1 in De Lutte Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • kappen van 2 berken op het perceel Lutterkerkpad 1, 7587 NS De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.