Aanvraag omgevingsvergunning Lossersedijk 10 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RC 10
Publicatiedatum
11-02-2015
Einddatum
08-04-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Lossersedijk 10 in De Lutte Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • uitbreiden van een ligboxenstal op het perceel Lossersedijk 10, 7587 RC De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.