Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 283 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BS 283
Publicatiedatum
11-02-2015
Einddatum
08-04-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 283 in Overdinkel Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • uitbreiden woning met een bijbouw op de bestaande achterbouw op het perceel Hoofdstraat 283, 7586 BS Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.