Aanvraag omgevingsvergunning Balderikstraat 9 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581VS 9
Publicatiedatum
11-02-2015
Einddatum
08-04-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Balderikstraat 9 in Losser Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • verwijderen van asbest op het perceel Balderikstraat 9, 7581 VS Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.