Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet aan de heer D.S. Nijhuis

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
11-11-2015
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet aan de heer D.S. Nijhuis Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet; Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • Aan de heer D.S. Nijhuis voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het Carnavalsfeest op het Kerkplein in De Lutte op de volgende dagen en tijden:

     o Vrijdag 5 februari 2016 van 20.00 uur tot 01.00 uur;

     o Zaterdag 6 februari 2016 van 17.00 uur tot 0.00 uur;

     o Maandag 8 februari 2016 van 13.00 uur tot 21.00 uur.  

Datum bekendmaking 2 november 2015

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.