Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Lutterzandweg 22, 7587 LH De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LH 22
Publicatiedatum
11-11-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Lutterzandweg 22, 7587 LH De Lutte  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •   het uitbreiden van een woning op het perceel Lutterzandweg 22, 7587 LH De Lutte;         

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.