Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Gronausestraat 379, 7585 PC Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PC 379
Publicatiedatum
11-11-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Gronausestraat 379, 7585 PC Glane AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • het kappen van een boom op het perceel Gronausestraat 379, 7585 PC Glane.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.