Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Harbertweg 1, 7588 RD Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RD
Publicatiedatum
08-12-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Harbertweg 1, 7588 RD Beuningen  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •        bouwen van een machineloods op het perceel Harbertweg 1, 7588RD Beuningen,

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.