Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Glanerbeekweg 6, 7585 PJ Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PJ 6
Publicatiedatum
08-12-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Glanerbeekweg 6, 7585 PJ Glane  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • kappen van 40 bomen op het perceel Glanerbeekweg 6, 7585 PJ Glane

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.