Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet aan De heer J. de Vries

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
02-12-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet aan De heer J. de Vries  Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:

Beschrijving

-           De heer J. de Vries, voor het uitoefenen van het horecabedrijf Café en cafetaria Tirol, hoofstraat 69 in Overdinkel

Datum bekendmaking,  19 november 2015

Procedure

 Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Tegen een vergunning voorzien van een ² kan een belanghebbende rechtstreeks in beroep gaan bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. U kunt echter alleen in beroep gaan als u een zienswijze naar voren hebt gebracht tegen het ontwerpbesluit. Tijdens de bezwaar-/beroepsprocedure geldt het genomen besluit. Het indienen van een bezwaar-/beroepschrift leidt er niet automatisch toe dat er geen gebruik van de vergunning mag worden gemaakt. U kunt daarom een verzoek om `voorlopige voorziening` indienen bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.