Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Tjaskermolen 45, 45a, 7587 RM De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RM 45
Publicatiedatum
02-12-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Tjaskermolen 45, 45a, 7587 RM De Lutte AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •  het intern wijzigen van de woning op het perceel Tjaskermolen 45, 45a 7587 RM De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.