Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Bentheimerstraat 15, 7587 ND De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587ND 15
Publicatiedatum
02-12-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Bentheimerstraat 15, 7587 ND De Lutte AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • het herinrichten van de parkeervoorziening van Erve Middelkamp op het perceel Bentheimerstraat 15 te De Lutte, kadastraal bekend als LSR00 sectie D, nummer 4075;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.