Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Allemansweg 5, 7582 HJ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582HJ 5
Publicatiedatum
02-12-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Allemansweg 5, 7582 HJ Losser  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • het plaatsen van 2 dakkapellen op het perceel Allemansweg 5, 7582 HJ Losser;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.