Aanvraag om omgevingsvergunning op de kruising van Elsbeek en de Zoekerveldweg 1, 7585 PS Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PS 1
Publicatiedatum
02-12-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op de kruising van Elsbeek en de Zoekerveldweg 1, 7585 PS Glane AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •  het aanleggen van een lagedruk gasleiding op de kruising van De Elsbeek en Zoekerveldweg 1, 7585 PS Glane;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.