Aanvraag omgevingsvergunning percelen kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummers 637, 566, 562 en 560 voor een deel gelegen tussen het Lagapad en de Gronausestraatl

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 637
Publicatiedatum
19-05-2021

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Aanleggen van een verscholen waterkering op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummers 637, 566, 562 en 560 voor een deel gelegen tussen het Lagapad en de Gronausestraat. 
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.