Aanvraag omgevingsvergunning Schaapskooiweg 2, 7586 RJ Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RJ 2
Publicatiedatum
19-05-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Schaapskooiweg 2, 7586 RJ Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verbouwen van een kapschuur tot 3 plattelandskamers en 3 boerderij-appartementen op het perceel Schaapskooiweg 2, 7586 RJ Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.