Aanvraag omgevingsvergunning Lossersestraat 15, 7587 PV de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PV 15
Publicatiedatum
19-05-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Lossersestraat 15, 7587 PV de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een tuinhuisje op het perceel Lossersestraat 15, 7587 PV de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.