Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Stookontheffing Glanerbrugstraat 23, 7585 PK Glane

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7585PK 23
Publicatiedatum
05-12-2019
Einddatum
16-01-2020
Kaart behorende bij: Stookontheffing Glanerbrugstraat 23, 7585 PK Glane

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. 
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens het stookseizoen, van 1 november tot en met 30 april in het jaar 2019/2020 voor het volgende perceel:
 

Beschrijving

Glanerbrugstraat 23, 7585 PK Glane, kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 470.
Datum bekendmaking 5 december 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.