Sloopmelding Plechelmusstraat 25, 7587 AL de Lutte

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7587AL 25
Publicatiedatum
17-03-2021
Kaart behorende bij: Sloopmelding Plechelmusstraat 25, 7587 AL de Lutte

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Voor het verwijderen van een asbesthoudend dakbeschot van een woning op het perceel Plechelmusstraat 25, 7587 AL de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.