Aanvraag omgevingsvergunning Sweelinckstraat 10, 7582 EA Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582EA 10
Publicatiedatum
17-03-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Sweelinckstraat 10, 7582 EA Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van een Bed and Breakfast op het perceel Sweelinckstraat 10, 7582 EA Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.