Aanvraag omgevingsvergunning Spinnersweg 77, 7586 CG Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586CG 77
Publicatiedatum
17-03-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Spinnersweg 77, 7586 CG Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Spinnersweg 77, 7586 CG Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.