Aanvraag omgevingsvergunning op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie K, nummers 2966, 4276 en 5688 aan de Hoofdstraat in Overdinkel.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser K 4276
Publicatiedatum
17-03-2021

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een winkel op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie K, nummers 2966, 4276 en 5688 aan de Hoofdstraat in Overdinkel. 
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.