Aanvraag omgevingsvergunning Borgbosweg 8, 7588 PN Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PN 8
Publicatiedatum
17-03-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Borgbosweg 8, 7588 PN Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Bouwen van een bijgebouw en een zwembad op het perceel Borgbosweg 8, 7588 PN Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.
 

Bijlagen