Aanvraag omgevingsvergunning Oude Postweg 1,7587 LZ de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LZ 1
Publicatiedatum
17-03-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Oude Postweg 1,7587 LZ de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een schuur op het perceel Oude Postweg 1, 7587 LZ de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.

Bijlagen