Aanvraag omgevingsvergunning Gronausestraat 13A, 7581 CC Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CC 13 a
Publicatiedatum
09-03-2021
Einddatum
20-04-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Gronausestraat 13A, 7581 CC Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Intern verbouwen van een pand op het perceel Gronausestraat 13A, 7581 CC Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.