Besluit omgevingsvergunning voorlopig adres Mekkelhorsterstraat 34A, 7588 PK Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588PK 34
Publicatiedatum
10-02-2021
Einddatum
24-03-2021
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning voorlopig adres Mekkelhorsterstraat 34A, 7588 PK Beuningen

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van bomen op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie P, nummer 617, voorlopig adres Mekkelhorsterstraat 34A, 7588 PK Beuningen.
Datum bekendmaking 10 februari 2021.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.