Aanvraag omgevingsvergunning Roveniuslaan 7, 7581 DP Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581DP 7
Publicatiedatum
17-02-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Roveniuslaan 7, 7581 DP Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Wijzigen van de voorgevel waarbij de voorzijde van de carport wordt voorzien van een entreepui op het perceel Roveniuslaan 7, 7581 DP Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.