Aanvraag omgevingsvergunning Bode-erfweg 2, 7582 RH Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582RH 2
Publicatiedatum
17-02-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Bode-erfweg 2, 7582 RH Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van berken op het perceel Bode-erfweg 2, 7582 RH Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.